Orang yang buta.

Orang kafir umpama orang yang buta. Dan orang Islam umpama orang yang celik. Jika orang yang celik mengikut jalan orang yang buta akibatnya ialah dua dua akan masok parit. Agaknya. Waallahu aklam.

Comments